Yhteistyö Opasmedian kanssa

Opasmedian laajan toimintamallin ansiosta erilaisia yhteisyökumppaneita voi olla satoja. Yhteistyökumppanit ovat sisällöntuottajia, mainostajia sekä partnereita. Opasmedia verkottuu vahvasti ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa.

Sisällöntuotannon ammattilaisille

Sisällöntuottajat ovat ammattilaisia omalla alallaan. Opasmedia tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden laadukkaan, valtakunnallisen palvelun toteuttamiseen. Palvelu on suunnattu omalle valikoidulle kohderyhmälleen. Myös asiakas pääsee hyödyntämään palvelua, joka on helppo löytää ja muistaa.

Etsimme jatkuvasti uusia, sopivia sisällöntuotannon ammattilaisia yhteistyökumppaneiksi.

Mainonnan tehostusta äärimmillään

Mainostajille Opasmedia tarjoaa kattavat ratkaisut toteuttaa kohdennettua markkinointia sekä tuoda yritys esille sitä hakeville asiakkaille. Jokaiselle yritykselle löytyy tarvittavan laajuinen ratkaisu, jolla täytetään yrityksen tarve löytyä maan nopeimmin kasvavasta mediasta.

Imagoarvon kohottaja

Partnerisopimukset tarjoavat yrityksille mahdollisuuden näkyä imagoltaan korkeassa, yleishyödyllisessä palvelussa, joka tavoittaa palvelukohderyhmänsä erittäin tehokkaasti. Näin yritys myös luo omaa kuvaansa kohderyhmän kannalta oikeaan suuntaan.

Esittely

Oppaiden kokonaisuus

Esittelemme Opasmedian toiminta-ajatuksen Macromedia Flash -esityksenä.

Multimedia-esitys havainnollistaa Opasmedian kokonaisuutta, yksittäisten oppaiden toimintaa sekä oppaiden hyödyllisyyden ja tulevaisuuden mahdollisuudet.

Siirry presentaatioon